УЧЕНИК НА ГОДИНАТА

2019 /2020 година

Ивайло Светославов Добрев VII а клас

2019/ 2020 година

Мартин Даков - ІV а клас

2018 /2019 година

Ивайло Светославов Добрев VI а клас

2018 /2019 година

Мая Баналиева IV б клас

2017 /2018 година

Вероника Велиславова Найденова VII а клас

2017 /2018 година

Живомир Цветанов Караджов IV б клас

2016 /2017 година

Вероника Велиславова Найденова VI а клас

2016 /2017 година

Нора Огнянова Паскалева IV д клас

2015 /2016 година

Никола Христомиров Генев Vа клас

2015 /2016 година

Кристиян Людмилов Николов ІV д клас

2014 /2015 година

Петя Петрова Vа клас

2014 /2015 година

Рени Огнянова Паскалева II д клас

2013/2014 година

Дарина Стоянова Димитрова VIIа клас

2013/2014 година

Христина Анатолиева Андонова IVб клас

2012/2013 година

Ванеса - Мери Станиславова Вълкова VII клас

2012/2013 година

Стилина Енчева Иванова IVклас

2011/2012 година

Ванеса - Мери Станиславова Вълкова VI б клас

2011/2012 година

Борислав Димитров Димитров IV в клас

2010/2011 година

Теодора Дончева Събкова VII клас

2010/2011 година

Борислав Димитров Димитров III в клас

2009/2010 година

Светлозара Светлозарова Александрова

2009/2010 година

Антония Пламенова Балчева

2008/2009 година

Мария Евгениева Камбурова VI б клас

2008/2009 година

Мартина Викторова Борисова III д клас

2007/2008 година

Александър Константинов Фиалковски IV г клас

2007/2008 година

Трендафил Трендафилов Пашов V г клас

2006/2007 година

Йоана Евгениева Гунова VII а клас

2006/2007 година

Кристина Красимирова Димитрова III г клас

2005/2006 година

Йорданка Красимирова Великова IV в клас