board.ousimeon@gmail.com
Управителен съвет

Председател: Таня Николова – Стоянова
Секретар: Галина Кирилова
Членове: Енчо Йорданов
Милена Кръстева
Цветан Хаджиев

Контролна комисия

Юра Драганова – Владимирова
Стефка Минкова
Деян Стоев
Презентация
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" при ОУ "Цар Симеон I" - Варна


1.Стипендията "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" се получава от носителя на наградата "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" ежемесечно през учебната година, следваща годината на получаване на приза от м. октомври до м. юни вкл.

2.Стипендията е в размер на 50 лв. на месец (450 лв. годишно) и се превежда по банков път, по банкова сметка на един от родителите, след предоставяне на справка от училището за статуса на ученика.

3. В случай, че носителят на приза напусне ОУ "Цар Симеон I" – Варна по време на учебната година, се преустановява изплащането на стипендията от месеца, следващ месеца на напускане.

4. В случай, че ученикът носител на приза е за последна година ученик на ОУ „Цар Симеон I”, той няма право на стипендия, а получава предметна награда за постиженията си през изминалата учебна година.

5. Не съществуват никакви ограничения относно получателите на стипендията и предметната награда и същите се определят от педагогическия съвет на училището на базата на установени от тях критерии.

Управителният съвет на училищното настоятелство благодари на всички дарители! Отчет


Банкова сметка BG18IORT73771007278300 Инвестбанк


УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО