Съвместни мероприятия с родителите
СЪВМЕСТНИ  МЕРОПРИЯТИЯ  С  РОДИТЕЛИТЕ за учебната 2020 – 2021 година
 • Посещение на театрални постановки.
Срок: постоянен
 • Участие в състезанията на СБНУ – „Аз рисувам”, „Аз и числата”, „Аз, природата и светът”, „Аз и буквите”, „Аз общувам с Европа”.
Срок: по график
 • Участие в състезанието „Математика без граници” – есенен, зимен, пролетен и национален кръг.
Срок: по график
 • Участие в състезанието „Стъпала на знанието”.
Срок: по график
 • Участие в състезание по английски език Spelling bee 2021 schools.
Срок: по график
 • Отбелязване на световен ден „Сърце и здраве” с образуване на жива верига и изготвяне на табло
Срок: 30.ІХ.2020г.
 • Отбелязване на „Световен ден на усмивката“
Срок: 06.10.2020 г.
 • Спортен празник – ПГ, I – VII клас
Срок: 31.10.2020 г.
 • Училищен турнир по футбол – момчета, VІІ клас
Срок:  Х.2020г.
 • Училищен турнир по футбол – момичета, VI и VІІ клас
Срок:  Х -ХI.2020г.
 • Училищен турнир „Най-добрият скачач“ – ІV клас.
Срок: ХI.2020г.
 • Училищен турнир по баскетбол – момичета и момчета, VІ клас
Срок: ХІ.2020г.
 • Училищен турнир по волейбол –VІІ клас.
Срок: ХІ.2020г. Участие в състезание на СФБ „Любословие“ по български език и литература. Срок: ХІ.2020г.
 • Отбелязване на Коледните и Новогодишните празници.
Срок: ХІІ.2020г.
 • Участие в състезание по информационни технологии „ИТ-Знайко” и „ИТ- Знайко+“.
Срок: І - ІІІ.2021г.
 • Участие в математическото състезание „Европейско кенгуру”.
Срок: ІІІ.2021г.
 • Участие в Лингвистично кенгуру и състезание-тест на училища „Фарос”.
Срок: ІV – V.2021г.
 • Отбелязване Патронния празник на училището – по випуски, посещение на музеи, срещи с успешни личности и ден на отворените врати по проект” Училище за успешни личности”
Срок: 30.ІV.2021г.
 • Акция за събиране на хартия за вторични суровини.
Срок: IV.2021г.
 • Участие в международния ден на предизвикателството -  III – VII клас
Срок: V.2021г.
 • Участие в избор на „ученик на годината” в начален и прогимназиален етап и „учител на годината”.
Срок: V – VІ. 2021г.
 • Издаване на училищен вестник.
Срок: постоянен
 • Издаване на книжки, дипляни, плакати с полезна информация, интересни факти и събития.
Срок: постоянен
 • Участие в работата и представителните мероприятия на учениците по проекта „ Училище за успешни личности”, други училищни и европейски проекти.
Срок: постоянен
 • Маратон на четенето. Съвместни мероприятия с ученици, учители и родители.
Срок: по график
Контакти
board.ousimeon@gmail.com
Състав
Управителен съвет

Председател: Таня Николова – Стоянова
Секретар: Галина Кирилова
Членове: Енчо Йорданов
Милена Кръстева
Цветан Хаджиев

Контролна комисия

Юра Драганова – Владимирова
Стефка Минкова
Деян Стоев
Презентация
Устав
Стипендия
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" при ОУ "Цар Симеон I" - Варна
 

1. Стипендията "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" се получава от носителя на наградата "УЧЕНИК НА ГОДИНАТА" ежемесечно през учебната година, следваща годината на получаване на приза от м. октомври до м. юни вкл.

2. В случай, че носителят на приза напусне ОУ "Цар Симеон I" - Варна, се преустановява изплащането на стипендията от месеца, следващ месеца на напускане.

3. В случай, че ученикът носител на приза е за последна година ученик на ОУ "Цар Симеон I" - Варна, той няма право на стипендия, тогава стипендия без приз се получава от негов подгласник при същите условия.

4. Ако носителя на приза е родственик на някой от членовете на УС на УН, то той запазва приза, но няма право да получава стипендията. Тя се получава от негов подгласник при горните условия.

5. Стипендията е в размер на 40 лв. на месец -360 лв годишно, и се превежда по банков път, по банкова сметка на един от родителите,след предоставяне на справка от училището за статуса на ученика и подписване на декларация за липса на родствена връзка с членовете на УС на УН.

Банкова сметка
Управителният съвет на училищното настоятелство благодари на всички дарители!
Банкова сметка BG18IORT73771007278300 Инвестбанк
 

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО