УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА

2019 / 2020 година

Татяна Христова Петкова

2018 / 2019 година

Саша Иванова Чернобаева

2017 / 2018 година

Величко Вълев

2016 / 2017 година

Ирина Христова Стойкова

2015 / 2016 година

Ирина Христова Стойкова

2014 / 2015 година

Иванила Якимова

2013 / 2014 година

Величко Вълев

2012 / 2013 година

Тодорка Ненкова

2011 / 2012 година

Величка Цонева

2010 / 2011 година

Надя Николова Златева

2009 / 2010 година

Митко Вълов Мирчев

2008 / 2009 година

Теодора Вълканова Момчева

2007 / 2008 година

Тодорка Георгиева Иванова

2006 / 2007 година

Светлозара Славчева Пенева

2005 / 2006 година

Татяна Борисова Събева

УЧИЛИЩЕ НА ДНЕШНИЯ ДЕН С ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО