Груповата работа в открит урок по английски език
19/10/2018
Богове и герои на Елада
28/10/2018

Открит урок по физика и астрономия – иновация от знания с приложение в живота

На 26.10.2018г. се проведе открит иновативен урок по физика и астрономия на тема: „Електрично съпротивление. Закон на Ом“ в 7а клас, изнесен от г-жа Мария Кръстева. Събитието е част от проекта за иновации „ Училище за успешни личности“ и бе уважено от училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап.

Урокът включи иновативни елементи – работа в екип, практически експерименти и интегриране на знания от различни предметни области. 4 екипа бяха вложили голямо старание и уникалност в подготовката си в условията на приобщаваща и творческа учебна среда. Всяка група бе изработила проект, представящ приложението на електричния ток в дейностите и бита на човека.

Величината електрично съпротивление бе атрактивно поднесена чрез течението на река и онагледена с презентация на Power Point. По изключително интересен начин г-жа Кръстева запозна учениците с опитите, измерванията и изводите на Георг Ом, довели до формулировката на известния и важен за науката Закон на Ом. Тя разказа и интересни факти от живота на Ом като ученик.

Урокът премина в много приятна и активна творческа атмосфера. Учениците измериха съпротивлението на различни проводници и електрически вериги, както и своето собствено съпротивление. Научиха, че то е и един от параметрите в детектора на лъжата.

С приповдигнато настроение и погледнали с нови очи към физиката, гостите благодариха на учениците и г-жа Мария Кръстева за приятните емоции и познания, които получиха чрез оригинално и красиво поднесения урок.