Открит урок по физика и астрономия – иновация от знания с приложение в живота
26/10/2018
Открит иновативен урок по математика в 5 клас на тема: „Основно свойство на дробите – упражнение“
16/11/2018

Богове и герои на Елада

Чрез проекта по български език и литература „Богове и герои на Елада” учениците от V А,Б, Г клас се пренесоха в магичния свят на древните митове и легенди, създадени от велики, но отдавна изчезнали цивилизации, пазещи ревниво своите тайни. Насърчавани от г-жа Р. Поптомова те се докоснаха до необяснимите загадъчни явления, които са съпътствали и продължават да съпътстват човечеството от дълбока древност до наши дни. Изправиха се пред героите на Елада и усетиха мощта на боговете на Олимп.
Това вълнуващо пътешествие не ги разочарова, нещо повече –стимулира децата да продължат с още по-голям интерес разбулването на древните тайни. В естествена позитивна и окуражаваща обучителна среда те проявиха будно изследователско и експериментално мислене, развиха позитивна нагласа към ученето, рационално използваха и прилагаха усвоените знания, като демонстрираха активност, оригиналност, творчески решения. За откриване и обработване на информацията работиха съвместно ученици, учители и родители.
Представянето на героите се оказа ефективно и стимулиращо, както по отношение качеството на знанията, така и за формирането на специфични умения. Учениците станаха инициатори на речеви дейности, включиха се активно в дискусии, обосноваваха своето мнение, търсиха начини за преодоляване на трудностите при общуването. Активно усвояваха речеви модели за усъвършенстване на комуникативната си компетентност и изграждаха умения за решаване на проблеми, развиваха творческо и критично мислене, проявиха организационни и комуникативни компетентности.
Всички материали, събрани в „книжки” имат за цел да разпалят въображението и да провокират интереса към магията на вече отдавна отминали епохи, пътувайки в загадъчния свят на древна Елада.