Открит иновативен урок по математика в 5 клас на тема: „Основно свойство на дробите – упражнение“
16/11/2018
Национален форум за иновации в образованието
03/12/2018

Заедно можем повече

С този девиз, превърнат в ритуален поздрав на общността на 5 б клас с класен ръководител г-жа Радостина Николова, започна и завърши открития урок в часа на класа на тема „ Толерантност към различните“. Събитието, проведено на 14.11.2018г., бе уважено с присъствието на училищното ръководство, колеги и представител на родителите. То е част от дейностите, заложени в проекта “Училище за успешни личности“, с който ОУ „Цар Симеон I“ стартира като иновативно училище в началото на учебната година. Основна цел на иновацията е качествено подобряване образователните резултати на учениците и развиване на умения за учене чрез сътрудничество и взаимодействие – работа в екип. Паралелно се развиват и други умения, необходими за успешните личности на новото време – комуникация, креативност и критично мислене за решаване на проблеми.
Чрез ролевата игра „Представи си, че…“ и изпълнение на поставената екипна задача – изработване на постер,  учениците осъзнаха толерантността като ценност в отношението ни към другите, утвърждаваща приемането на различията и същевременно демонстрираха усвоените умения за спазване на  правилата за работа в екип, разпределяне на роли, планиране и изпълнение на задачата в срок. Показаха умения за презентиране на общия продукт и способност за екипна рефлексия.
Забавен, интересен и въвличащ в дейности, часът на класа се превърна в час, потвърждаващ мисълта на Хенри Форд: „Да се съберем е начало, да останем заедно е прогрес, а да работим заедно е успех“.