Заедно можем повече
26/11/2018
Коледа – празник на надеждата
22/12/2018

Национален форум за иновации в образованието

На 03.12.2018г. Ирина Стойкова – старши учител по математика и информационни технологии и Радостина Николова – главен учител по география и икономика, история и цивилизации, участваха в първата конференция по програмата „Иновативни училища“, която се проведе в зала „Джон Атанасов“ София Тех Парк в качеството си на представители на ОУ „Цар Симеон I“ като иновативно училище, включено в програмата за 2018г. На форума присъстваха над 600 представители на 294 училища в страната.

Събитието бе открито с официални обръщения към присъстващите в залата от Томислав Дончев – вицепремиер и Красимир Вълчев – министър на образованието. В посланието си към присъстващите министъра на образованието сподели, че „иновативните училища и креативните учители ще променят образователната система“. Обявено бе стартирането през 2019г. на Национална програма, която ще финансира създаването на партньорски мрежи за иновации и обмен на практики, посещения между иновативни училища с цел разпространяване на добрите практики по модела на  програмата за мобилност „Еразъм“. Боян Захариев (Институт Отворено общество –София) обобщи, от името на Комисията за оценка и мониторинг на иновативните училища, резултатите от първите две години на Програмата за иновации в средното образование на МОН.

Според програмата на форума 30 от първите иновативни училища представиха дейността си от 2017г. до сега, разпределени в 3 панела с дискусии:

  • Готови ли сме да променим българското училище?
  • Как съчетаваме традиции, технологии и иновации?
  • Какво прави една иновация успешна?

ОУ „Цар Симеон I“ е включено в списъка на иновативните училища за 2018г. с проекта за иновации „Училище за успешни личности“. Проектът стартира в началото на учебната 2018-2019г.и обхваща всички деца от 2 клас и учениците от 5а и 5б клас. С прилагането на иновативни методи на обучение в синхрон със съвременните технологии, проектът е насочен към повишаване на образователните резултати на учениците чрез учене в сътрудничество (лидерство и работа в екип) с паралелно развитие на умения за комуникация, креативност и критично мислене за решаване на проблеми. Извършената до този момент работа по иновативния проект на ОУ „Цар Симеон I“ бе представена във видеоклип, който предстои да бъде споделен в страницата на иновативните училища.