Коледа – празник на надеждата
22/12/2018
Висока оценка от МОН за иновацията „Училище за успешни личности“
27/03/2019

Екипна работа в открит урок по български език и литература

На 14.02.2019г. госпожа Ирена Янева проведе поредния от планираните открити уроци по проекта „Училище за успешни личности“. Освен знания по български език и литература по темата „Число на съществителното име“, учениците от II а клас показаха и умения за спазване на правилата за работа в екип чрез оказване на взаимопомощ и сътрудничество за решаване на екипни задачи. В урока бяха включени разнообразни иновативни методи на работа, които повишават интереса и ангажират с дейности учениците в учебния процес. Второкласниците демонстрираха отлични умения при работата си с електронната платформа „Енвижън“. Работата с нея дава възможност на всяко дете да участва активно в урока при наличие само на един компютър и много мишки. Урокът премина в приятна творческа атмосфера и бе уважен с присъствието на много учители и родители.