Екипна работа в открит урок по български език и литература
14/02/2019
Открит STEM урок „Експедиция в Африка“ – по стъпките на древните египетски открития
17/04/2019

Висока оценка от МОН за иновацията „Училище за успешни личности“

ОУ „Цар Симеон I“ получи висока оценка от МОН за изпълнението на първия етап от въведената иновация „Училище за успешни личности“.

На 27.03.2019г. Комисия за иновативните училища към МОН проведе мониторинг на осъществените до момента дейности по иновативния проект, с който училището беше включено в списъка на иновативните училища през 2018г. Позитивна оценка за отношението и нагласите към иновацията даде и представител на родителите пред проверяващите експерти.

Проверката включи и наблюдение на урок при г-жа Радостина Николова в часа на класа с учениците от 5б клас, в който те демонстрираха усвоените умения за лидерство и работа в екип чрез изследователски дейности по учебния проект „Успелите българи на нашето време“.

Проектът „Училище за успешни личности“ е насочен към повишане на учебните  резултати на учениците и формиране на умения за учене посредством работа в екип, комуникативност, креативност и критично мислене. Прилагат се проектно-базираното обучение, изследователският подход и се интегрират знания от различни предметни области, съчетани с подходящи интерактивни методи и съвременни технологии – информационни и комуникационни, мултимедийни и електронни.

През учебната 2018-2019г. в иновативния проект участват 9 учители и всички ученици от 2 и 5аб клас. Изнасят се открити уроци за споделяне на добрите иновативни практики, на които присъстващите родители имат възможност да станат преки свидетели на постиженията на учениците. В последните години се наблюдава завишен интерес към училището в резултат на нарасналия му авторитет сред общността, като решаващ ефект имат иновативните подходи в преподаването и организацията на работа.