Висока оценка от МОН за иновацията „Училище за успешни личности“
27/03/2019
Работа на 5а клас по международен проект Innovate Your Dreams – 2019
20/04/2019

Открит STEM урок „Експедиция в Африка“ – по стъпките на древните египетски открития

На 11.04.2019г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна г-жа Радостина Николова, гл. учител по география и икономика, проведе открит STEM урок с учениците от Vб клас на тема „Експедиция в Африка“ в партньорство с ученици от III ПМГ „Акад. Методий Попов“. Събитието бе уважено от представители на РУО – Варна: Р. Лазарова – ст. експерт ОНГОР, В. Радев – ст. експерт технологии и предприемачество, директори и учители от професионални и профилирани гимназии, председателя на Училищното настоятелство.
В урока географското познание бе интегрирано с учебните предмети история и цивилизации, математика и информационни технологии, човекът и природата, технологии и предприемачество. Финализирана бе работата на учебен проект, по който учениците работят от м. март, разделени в 4 екипа: „Организатори на експедиция“ – с консултант г-жа Ирина Стойкова, ст. учител по математика и ИТ; „Археолози“ – с консултант г-н Владимир Николов, учител по история и цивилизации; „Еколози“ – с консултант г-жа Здравка Димитрова, ст. учител по човека и природата; „Инженери“ – с консултант г-жа Теодора Балканска, ст. учител по технологии и предприемачество.
Поставени в реални житейски ситуации, учениците извършиха изследователски и практически мисии по поречието на река Нил, в пустинята Сахара, следвайки древната египетска цивилизация. Приложиха умения и компетенции, необходими за съответните професии. Открития от далечното минало намериха образ в модерното настояще чрез облачните технологии, приложението Google Maps и мобилни телефони. Всеки екип разработи своята мисия в експедиционен дневник и презентира работата си.
„Организаторите“ съставиха план на експедицията – определиха най-подходящия период за проучванията, времетраене, изготвиха списък с вещи, изчислиха необходимите финансови средства и ги конвертираха в египетска валута, изготвиха маршрут с помощта на Google Maps и вградиха картата в уеб страницата на мисията си.
„Археолозите“ проучиха тайната на Големия сфинкс в Гиза, извършиха археологически разкопки под скулптурата и в една от галериите откриха древни артефакти.
„Еколозите“ демонстрираха експеримент – филтриране на замърсена вода от река Нил, способ, който древните египтяни познавали и използвали.
„Инженерите“ конструираха с необичайни материали три макета на „шадуф“ – древноегипетско изобретение за напояване, прототип на съвременния кран и кладенец. Фотографите на екипите успешно публикуваха снимки в уеб страниците на мисиите си в приложението Share Point като доказателство за извършената изследователска дейност. Екипите самооцениха работата си чрез електронна карта, изготвена с помощта на приложението Forms.
Работата по учебния проект „Експедиция в Африка“ приключва в края на м. април с провеждането на видеоконференция на младите изследователи със световноизвестния български египтолог Васил Добрев.
За високите научни постижения и умения всички участници получиха грамоти и награди от Директора на училището г-жа Велянова, а техните учители – благодарност за проявения професионализъм в изготвянето на нестандартния урок.
Реализацията на интересната иновативна STEM идея в училищен урок бе доказателство за непреходността на изследователския дух да търси, открива и изобретява от миналото до днес.