Открит STEM урок „Експедиция в Африка“ – по стъпките на древните египетски открития
17/04/2019
Открит урок по Информационни технологии в ОУ „Цар Симеон I“ на тема: „Да се представим за една минута“
24/04/2019

Работа на 5а клас по международен проект Innovate Your Dreams – 2019

От януари до март 2019г учениците от 5а клас с класен ръководител г-жа Ирина Стойкова работиха по първа фаза на международен проект Innovate Your Dreams – 2019 (Моделирай мечтите си). Този проект обединява учители от цял свят и понастоящем се докладва от около 50 страни, 2000 учители и 100 000 ученици. Основателите на този проект са пакистански учител Khurram Whiz и Rania Lampou, гръцки учител, носител на наградата Global Teacher Award.
Целта на проекта е да помогне на учениците да разберат и да се подготвят за бъдещи професии. Проектът обучава 3 от 17 цели за устойчиво развитие, които бяха обявени от ООН до 2030 г. (качество на образованието, опазване на околната среда и енергоспестяването, промишлеността, иновациите и инфраструктурата).
Проектът включва използването на технологията STEAM и познаването на основите на STEAM. Всички учители, заедно със своите ученици, имат възможност да популяризират компетенции като комуникация, сътрудничество, критично мислене, решаване на проблеми, творчество, иновации и дигитални компетенции чрез различни дейности по проекта.