Работа на 5а клас по международен проект Innovate Your Dreams – 2019
20/04/2019
Приключи работата по учебен проект „Успелите българи на нашето време“
21/05/2019

Открит урок по Информационни технологии в ОУ „Цар Симеон I“ на тема: „Да се представим за една минута“

На 24.04.2019г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна г-жа Ирина Стойкова, старши учител по математика и информационни технологии, проведе открит урок с група ученици от V, VI и VII клас на тема „Да се представим за една минута“. Събитието бе уважено от Лидия Стойчева – ст. експерт по математика, д-р Елена Колева – ТУ Варна и д-р Севдалина Георгиева – ШУ „Епископ Константин Преславски“, ДИКПО- Варна, Т. Стоянова председател на Училищното настоятелство, Пл. Гидикова председател на Обществения съвет, директорът и учители от училището.

За да бъдат учениците „Успешни личности“ е много важно да могат да се представят пред различна аудитория. Качеството на презентиране влияе пряко върху начина на възприемане на посланието от публиката. Затова обучението в презентационни умения е важна част от образователния процес.

Презентацията би било добре да се представи не само с текст, но и с различни видове илюстрации. В училище това могат да бъдат плакати, рисунки, аудио записи и други средства от ИТ.

Най-често ползваният инструмент за изграждане на презентации е PowerPoint. Но има и други програми, които могат да се ползват и са уеб базирани и не изискват предварителна инсталация. Единственото условие е регистрация с имейл.

В урока участваха 4 екипа с координатор г-жа Ивелина Илиева, ст. учител по математика и информационни технологии, които имаха определена задача, свързана с прилагането на умения и различни знания за изработване на продукт, с който да се представят. Всички екипи разполагаха с време 20 мин. за изпълнение на задачата си.

Екип „Продуценти“ – чрез програмите Filmora и Adobe Spark изработиха видеоклип.

Екип „Презентатори“ – спазвайки правилата за изработване на презентация работиха с програмите PowerPoint и Sway.

Екип „Редактори“ – чрез сайтове за QR Code и Wordcloud изработиха баркод и облаци от думи, с цел реклама.

Екип „Програмисти“ – Чрез Scratch и Microbit показаха, че има и друг начин за представяне на информацията.

За високите научни постижения и умения всички участници получиха грамоти от Директора на училището г-жа Велянова, а техните учители – благодарност за проявения професионализъм в изготвянето на нестандартния урок.