Приключи работата по учебен проект „Успелите българи на нашето време“
21/05/2019
Национална програма „Иновации в действие“
14/10/2019

Открит иновативен STEM урок по математика в 7а на тема: „Успоредници – обобщение“

На 31.05.2019г. се проведе открит иновативен STEM урок по математика на тема: „Успоредници – обобщение“ в 7а клас, изнесен от г-жа Мария Кръстева.
Събитието е част от проекта за иновации „Училище за успешни личности“ и бе уважено от училищното ръководство, учители от начален и прогимназиален етап.
Урокът включи иновативни елементи – работа в екип, практическо приложение на свойствата на върховете и диагоналите в успоредника. Учениците приложиха знанията си за елементите на равнобедрен, равностранен и правоъгълен триъгълник, както и знания от различни предметни области. Класът бе разделен на два екипа, които представиха своите идеи за приложение на изучените свойства и зависимости между ъглите в различните видове успоредници. Младите инженери представиха макет на Айфеловата кула и типична японска къща. Конструкторите на Айфеловата кула обясниха ролята на успоредниците в структурата на скелета й – за укрепване и равномерно разпределение на тежестта на строежа и предотвратяване на усукване при силен вятър. Дизайнерите към този екип се бяха погрижили да пресъздадат парк около кулата в типично френски стил, с което създадоха настроение на гостите като в пролетен Париж.
Вторият екип представи макет на японска къща. Те обърнаха внимание на правоъгълната рамка отделно от конструкцията на стените, на която се държи нейния покрив. Предвид силно земетръсните райони в Япония, рамката поема вибрациите и посредством дървени трупи отвежда трептенията директно в земята. Оформлението на градината около къщата включваше характерните за японската градина елементи – цветна растителност, камъни, водопад и езеро с жива рибка.
В подготовката си екипите бяха вложили голямо старание и уникалност в условията на приобщаваща и творческа учебна среда. Задачите от урока бяха онагледени с презентация на Power Point. Проведе се и динамичен тест за обобщаване свойствата на успоредниците в среда на Енвижън.
Урокът премина в много приятна и активна творческа атмосфера. Гостите благодариха на учениците и г-жа Мария Кръстева за приятните емоции и познания, които получиха чрез интересно и оригинално поднесения урок.