Европейска седмица на програмирането: вдъхновение за цифрови умения (5—20 октомври 2019 г.)

Спортен празник на ОУ „Цар Симеон I”
14/10/2019
Състезание по медиация
19/10/2019

Европейска седмица на програмирането: вдъхновение за цифрови умения (5—20 октомври 2019 г.)

Този октомври Европейската седмица на програмирането, която се провежда за седми пореден път, отново помогна за преобразяването на живота на много ученици чрез популяризиране на цифровите умения и иновации.
Усвояването на програмирането ни помага да разбираме бързо променящия се заобикалящ ни свят, да научим повече за начина на работа на технологиите и да развиваме умения и възможности, за да проучваме нови идеи и да създаваме иновации.
Учениците от 5, 6 и 7 класове се запознаха със същността на кодирането като метод за представяне на сведенията в един или друг стандартен вид. Вникнаха в една от основните задачи при кодирането на информация – създаване на методи за бързо и надеждно предаване на информацията. Децата се научиха да шифрират и дешифрират тайни съобщения, да анализират информация, скрита в снимки, в текстове и в звуци. Поиграха с бинарни и шестнадесетични кодове.
Учениците се запознаха с кодиране на Micro.bit – малък програмируем компютър. Играха и кодираха с мобилните приложения Scratch Jr, Lightbot Hour и Coddy Free.

Под ръководството на своите преподаватели – Ирина Стойкова – старши учител по математика и ИТ, и Ивелина Илиева – старши учител по математика и ИТ, учениците демонстрираха умения във виртуалното пространство.