Поклон пред делото на народните будители!
07/11/2019
Учебен проект „Три митологични истории“
02/12/2019

ОУ „Цар Симеон I“ – домакин по Национална програма “Иновации в действие“

Ползотворни и вдъхновяващи – така участниците от ОУ „Цар Симеон I“ – гр. Варна, СУ „Св. Софроний Врачански“ и ОУ „Екзарх Антим I“ от гр. Пловдив оценяват проведените работните срещи, осъществени в мобилността по Национална програма „Иновации в действие“. Варненското училище бе домакин на тридневна работна визита за обмен на идеи, опит и иновативни практики. Началото на сътрудничеството бе поставено през октомври в град Пловдив. Програмата дава възможност партниращите училища да създадат култура на училищните иновации в страната, да популяризират своите нововъведения и се учат едни от други.
Гостуващите партньори и присъстващи родители наблюдаваха две открити практики, с които бе финализирана проектно-изследователска дейност: „Общество и родина“ с ученици от III клас и „Моят древен нов град“ с ученици от VIа и VIб клас и представителна група на ОУ „Екзарх Антим I”. Консултирани от своите учители г-жа Ирина Стойкова и г-жа Радостина Николова, участниците извършиха изследователски и практически дейности с приложение на STEM елементи, които ги поставиха в реални житейски ситуации и в съвременни професионални роли – продуцент, режисьор, сценарист, оператор, тонрежисьор и фотограф. Всеки екип презентира своята креативна идея за представяне на родния град и неговите забележителности, използвайки дигитални инструменти и облачни технологии. Учениците откриха много сходства между Варна – европейска столица на спорта и Пловдив – европейска столица на културата, като градове с древна история и динамична съвременност. Посланието да ценим и съхраним богатото наследство от нашите предци за бъдещите поколения бе споделено и в книжка за природните и културни забележителности на Варна, която учениците от Пловдив получиха като подарък от своите варненски връстници.
Стимулиране на креативно и критично мислене, умения за аргументирано решаване на познавателни и практико-приложни проблеми демонстрираха учениците от ІІІ клас. Те показаха разнообразни и атрактивни идеи как да представим България по различен начин, използвайки толерантност в общуването и работа в екип. В класната стая едновременно работиха пет екипа: „Природолюбители“, „Изследователи“, „Природозащитници“, „Етнолози“ и „Кулинари“, консултирани от своите учители: Ирена Янева, Станка Димитрова, Венелина Петрова, Анна Първанова и Ирина Щерева. Красотата на България намери израз в изработени от децата постери с природни и исторически забележителности; в пъстротата на българската шевица, изработена с помощта на компютъра; в кулинарна карта за характерните български ястия и рецепта за сладолед с цветовете на българския трикольор. Малките ученици впечатлиха гостите с усвоените житейски знания и умения.
В организираните работни срещи училището-домакин представи иновацията „Училище за успешни личности“, а гостите от Пловдив споделиха стъпки при осъществяване на „Протокол за посещение на културно – исторически обекти“ и „Матрица за посещение в клас – инструмент за планиране на работата в екип“.
В края на срещата всички участници се обединиха около идеята, че училищата имат много сходства, общи интереси, визия за бъдещото развитие и много ентусиазирани учители, които обичат предизвикателствата. И без съмнение, поставено бе началото на полезно и трайно сътрудничество.