HOUR OF CODE – Часът на кодирането 2019г
17/12/2019
Учебен проект „Varna – my hometown“
21/01/2020

Открит урок по компютърно моделиране

На 18 декември 2019г. г-жа Кремена Христова проведе открит урок по компютърно моделиране с учениците от ІІІд клас на тема: „Запознаване с интерфейса и възможностите на визуалната среда за програмиране“ по плана за дейността на РУО – гр. Варна за учебната 2019/2020 г. Присъстваха ст. експерта по начално образование г-жа Ив. Пенева и начални учители от област Варна.
Основен акцент бе използването на игрови учебни подходи чрез езика на Scratch – среда за визуално програмиране с блокчета, която помага за лесно създаване на програми, игри, анимации и истории. Чрез описване с код пътя на героя се въведе темата. Акцентира се на средата за програмиране – библиотека, работна област, област за декори, област за спрайтове (герои), сцена. Учениците работиха в областта за спрайтове, в която се намира полето с характеристиките на героя. Третокласниците се забавляваха и показаха креативност в осъществяването на своя творчески проект. Създадоха вълнуваща и увлекателна история с 3 анимирани герои, които позиционираха на сцена, дадоха им имена, избраха костюми и с лекота използваха бутони и меню, за да променят техните характеристики. Младите програмисти показаха как забавно и интригуващо могат да тренират мисленето си, да разсъждават систематично и да работят съвместно, усвоявайки бързо и лесно умения по програмиране.
Гостите бяха впечатлени от уменията за работа с компютър на всички ученици, водени от факта, че това е първият урок, в който третокласниците го използват по този предмет. Те отбелязаха и изключителната роля на материалната база, с която училището разполага за качествен образователно-възпитателен процес.
При обсъждането на урока г-жа Иванка Пенева поздрави г-жа Христова за постигнатите резултати и акцентира на ролята на квалификацията на учителя за успешното преподаване на компютърното моделиране като нов учебен предмет и като едно достижимо предизвикателство към началния учител.