Учебен проект „Varna – my hometown“
21/01/2020
Иновативен уеб базиран открит урок по математика в VI а клас на тема: „Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики. Пропорции“- обобщение
19/05/2020

Проектно ориентирано обучение

През първият срок на учебната 2019-2020 година г-жа Ирина Стойкова и г-жа Теодора Балканска приложиха проектно ориентирания подход в обучението по математика и по технологии и предприемачество в VIа и VIб класове.
През месец октомври учениците работиха по проект „Dreamcatcher„ (Ловец на сънища). Целта на проекта бе, чрез знанията за окръжност и кръг да изработят „ловец на сънища“. Учениците изчислиха дължината на окръжността и площта на кръга (кръговете), върху която има украса; изготвиха бюджет на проекта; направиха и кратка справка „Какво е dreamcatcher?“ за да я напишат на различни езици. Изработените изделия привлякоха вниманието на всички ученици с оригиналност и прецизна изработка.
През месец декември усилията бяха насочени към проектите „Коледна украса“ и „Замъци“. Целта на двата проекта беше учениците да приложат знанията си за геометричните фигури и тела. За всеки проект те бяха разделени по екипи, в които сами разпределиха ролите си определиха пътя за постигане на крайната цел. Със създадените макети в класната стая на VIа клас бе подредена изложба.