Открит урок по Човекът и природата
22/05/2020
Предизвикателства на виртуалната класна стая в часа по история
02/06/2020

Открит урок по математика

На 22.05.2020 г. учениците от Vа клас и госпожа Ивелина Илиева представиха открит урок по математика във виртуалната класна стая на тема: „Правоъгълен паралелепипед. Елементи. Развивка“. Дистанционно в урока взеха участие директорът на училището Стоянка Велянова, зам. директорът Снежана Маркова, зам. директорът Светлозара Пенева, учители от начален и прогимназиален етап.
Урокът се проведе във виртуалната класна стая през платформата Shkolo.
Часът започна с показване на изображения на фигури. С помощта на учителя си, учениците достигнаха до извода, че фигурите имат формата на геометрично тяло, което се нарича правоъгълен паралелепипед.
Учениците откриха и изброиха елементите на правоъгълния паралелепипед на базата на вече изученото геометрично тяло куб.
Бяха използвани интерактивни методи, показани различни анимации на развивка на паралелепипед в GeoGebra, Mozaik3D и игра на Mozaik3D, които развиват визуалната памет, логическото мислене и интуицията на учениците.
Петокласниците с лекота усвоиха новите знания и демонстрираха отлични знания и умения. Успешно бяха решени поставените задачи за елементи на правоъгълния паралелепипед чрез платформата LearningApps изискваща прилагане на знанията на учениците по информационни технологии.
Предизвикателствата на електронното обучение показаха предимствата на съвременните технологии и дигиталните компетентности, както на учениците така и на учителя.
Прекрасен иновативен урок, който даде възможност за пълноценна изява на учениците, които се включиха активно в хода на урока, ръководени целесъобразно и ефективно от г-жа Илиева.