Открит урок по математика
22/05/2020
Открит урок „Части на изречението. Синтактичен анализ“
04/06/2020

Предизвикателства на виртуалната класна стая в часа по история

Откритият урок по история и цивилизации „Конфликти и контакти във всекидневието“ бе проведен от г-жа Радостина Николова с учениците от 6б клас на 02.06. 2020г. в условията на електронна среда. Дистанционно във виртуалната класна стая като гости присъстваха директорът г-жа Велянова, зам. директори и учители от училището.

Кратък видеоклип въведе ученици и присъстващи в драматичните събития, довели до налагането на османски ред на Балканите, започнал от малкия османски бейлик и достигнал до размерите на огромна империя. Темата на урока бе свързана с многообразието на етноси и религии в българските земи по време на османската власт, пораждането на конфликти от това съжителство и постепенното установяване на толерантност и добросъседство между обикновените жители на града.  Историческият разказ бе представен динамично чрез презентация, изготвена с приложението Sway в облачната платформа на Office 365. Дори и в електронна среда бе осъществена екипна работа по възложена задача. Разделени в пет екипа, учениците извършиха проучване на най-почитаните религиозни празници – християнски, мюсюлмански, еврейски, арменски и ромски. Говорителите на екипите споделиха кратки презентации и нагледно показаха умения за креативност и работа с дигитални инструменти във виртуална среда. В края на урока бе подчертана ролята на добронамереното съжителство на различните религиозни и етнически общности през вековете, което е допринесло за толерантността между тях и днес.

Директорът на училището г-жа Велянова отправи видео поздрав към  учениците за тяхното бързо и успешно адаптиране за учене в дистанционни условия и изрази благодарност за положените усилия.