Предизвикателства на виртуалната класна стая в часа по история
02/06/2020
Открит иновативен СТЕМ урок по математика в 5Б клас на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“
09/06/2020

Открит урок „Части на изречението. Синтактичен анализ“

На 04. 06. 2020 г. в елекронна среда се състоя открит урок по български език с учениците от 5Б клас на тема: „Части на изречението. Синтактичен анализ“. Урокът беше стуктуриран като обобщение и упражнение. За целта учителят по български език и литература, госпожа Десислава Илиева, беше подготвила мултимедийна презентация с мисловна карта и вградени линкове на упражнения, създадени за целта и с оглед вида на урока, в образователната платформа LearningApps.org.
Учениците проявиха активност и ентусиазъм. С желание работиха и разстоянието не беше пречка между учителя и тях. Показаха, че са овладели материала по изучавания раздел „Синтаксис“ и с лекота прилагат знанията при изпълнение на упражненията. Самите упражнения бяха комбинация от сериозността на лингвистиката и игрова дейност, което помага на децата чрез забавление да усвояват трайно изученото. Целите на урока бяха постигнати – знанията по темата бяха актуализирани и затвърдени.
Госпожа Илиева успя да разгърне максимално потенциала на всеки ученик, залагайки на изключителна предварителна подготовка, включваща разнообразни методи и средства и прецизно използване на всяка минута от учебния час.
Във виртуалното пространство присъстваха ръководителите на училището и представители на учителския колектив. Осъщественият открит урок беше полезно средство за обмяна на опит и съизмерване на нивото на учителите, постигнато в извънредната ситуация на онлайн обучение.
Учебната среща завърши с милите и окуражителни думи на госпожа Велянова, Директор на училището. Тя насърчи децата да продължават да показват най-доброто от себе си и да вярват, че когато искат да учат, разстоянието не може да е преграда за тях.