Открит урок „Части на изречението. Синтактичен анализ“
04/06/2020
Училищен вестник „Пинокио“- септември 2020г
15/09/2020

Открит иновативен СТЕМ урок по математика в 5Б клас на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“

На 09.06.2020г. се проведе открит урок по математика на тема: „Основни геометрични фигури – преговор“, изнесен от г-жа Мария Кръстева, преподавател по математика, и учениците от 5б клас. 

Гости на събитието бяха г-жа Стоянка Велянова, директор на ОУ “Цар Симеон I”,  заместник -директорите Снежана Маркова и Светлозара Пенева, учители от начален и прогимназиален етап. Необичайната ситуация, довела до нестандартното протичане на учебния процес в рамките на втория учебен срок на учебната 2019/2020 година, даде възможност в класната стая, редом с децата да влязат и техните родители. 

Урокът протече във виртуална класна стая в платформата „Школо“.

Съвременният иновативен урок с включени и СТЕМ-елементи даде отговор на вечния ученически въпрос „Това защо го учим?“.

Учениците бяха поставени в ролята на проектанти на свой дом. Г-жа Кръстева провокира мисълта им като ги пренесе въображаемо в планирането на мечтаната къща – с просторен двор, в който да отглеждат сами плодове и зеленчуци (за един здравословен начин на живот), да има и луксозен басейн, както и красива цветна градина. 

За да превърнат мечтата в реалност учениците трябваше да изчислят колко метра ограда ще трябва да поставят и колко декара е площта на техния имот, според означенията в „скицата“. Младите предприемачи приеха с бодрост и желание предизвикателството. Мечтаният дом бе илюстриран от г-жа Кръстева по много весел и приятен за учениците и гостите начин, което създаде настроение и чувство за лекота в нелеката материя на математиката. Това се отрази и в бързите и точни пресмятания на учениците.

Последващи предизвикателства пред учениците бяха да намерят лицето на неправилни геометрични фигури. Те бързо съобразиха да ги представят като сбор от лица на познати от изучените основни геометрични фигури. Разделянето на неправилната фигура на отделни съставни части бе демонстрирано и посредством компютърна анимация. 

Учениците представиха свои проекти на зеленчукови градини, старателно изработени в разнообразни форми и дизайн. Някои от учениците проявиха креативност и добавиха изработен от тях куб от следващия раздел „Геометрични тела“ под формата на къща. 

В активността на децата по време на урока личеше увереност и желание за изява. Проведеният електронен тест върху знанията за основните геометрични фигури в електронната платформа ClassMarker отчете 100% успеваемост при дадените от учениците отговори.

Методът на предаване на съдържанието на предвидения учебен материал обогати децата както с полезни знания от науката математика, така и нужни умения в науката живот.

В края на часа г-жа Кръстева благодари на учениците за вниманието, подготовката и участието им през часа. Благодари на гостите за отделеното време, доверие и желание да се потопят в пространството на математиката.

Бе отправена сърдечна благодарност и към родителите на учениците за грижите и възпитанието, които се виждат като резултат в децата. Тя изрази увереност, че дори и разделени от екрани, времето, споделено заедно, ги е накарало да се почувстват по-близки от всякога и заедно са успели да проследят къде ще ги отведе пътят на знанието, който в този урок е бил именно пътят на математиката.

Виртуално изнесеният урок завърши с обръщение на г-жа Велянова, в което тя изрази възхищението си към любознателните ученици и ги окуражи да продължават да вървят по този светъл път на знанието, което изпълни децата с жажда за още много нови знания и внесе бодрост и надежда за по-добри времена сред всички присъстващи.