Занимания по интереси в тематично направление „Изкуства и култура”
19/06/2020
Училищен вестник „Пинокио“- септември 2020г
15/09/2020

Дигиталните учители – нова стъпка в професионалното развитие

Галерия снимки

Предизвикателствата на обучението в електронна среда провокират нов подход към организацията на учебния процес от разстояние. В условията на пандемия, учителите от ОУ „Цар Симеон I“ приеха новото изпитание – дистанционното обучение, което стартира на 16.03.2020 година. Учители и ученици използваха различни образователни платформи, сайтове, социални мрежи и приложения. В електронна среда всички деца изпълняваха поставени задачи – домашни работи, проекти, тестове, участваха в конферентни разговори и консултации. Повиши се степента на организираност на всички участници в процеса на обучение, комуникацията с родителите. Продължи споделянето на опит чрез открити уроци във виртуалните класни стаи и с откриването на електронна библиотека в сайта на училището, която съдържа интерактивни материали, създадени от учителите.

Споделянето на успешни педагогически модели насърчи педагозите да експериментират, да почерпят вдъхновение от опита на своите колеги, да изпробват предложените дейности в своята практика. Проведените в началото на м. септември  вътрешноучилищни обучения„Учители обучават учители“ повишиха уменията им за работа с електронен дневник на Школо, работа с Офис 365 и Microsoft Teams.

През месец септември се проведоха  изнесени обучения на педагогическите специалисти от ОУ „Цар Симеон I“ в конферентните зали на хотел Черно море. Учителите усвоиха нови компетентности, които заемат важно място в съвременното училище. Възможностите за по-широко включване на родителите в организацията на училищния живот,  бе тема на обучението „Съвременни стратегии за взаимодействие между семейството и училището“. Как да се осъществи учебен процес, който използва богат набор от техники и инструменти за решаване на проблеми, критично мислене, любознателност, емпатия, работа в екип и увереност в способностите, предложи обучението „Дизайн мисленето като инструмент за креативно решаване на проблеми“.

Да бъдеш съвременен учител, е наистина предизвикателство. Добрият учител е отворен към нови знания и притежава полезните умения за учене през целия живот. А такива умения могат да бъдат формирани у учениците само от учители, които се стремят към професионално усъвършенстване и са мотивирани да променят ролята си в класната стая.