Училищен вестник „Пинокио“- ноември 2020г
01/11/2020
Изложба на творби, изработени от отпадъци
02/11/2020

Проект „Букет от правилни многоъгълници“ в 6 б,г клас

Учениците от 6 „б“ и „г“ клас представиха проект „Букет от правилни многоъгълници“ под ръководството на техния учител по математика г-жа Мария Кръстева. Проектът включва практическо приложение на  натрупаните необходими знания за правилните многоъгълници като геометрични обекти. Поставени в активна позиция, учениците са вложили творчество и креативност при изобразяване на правилните многоъгълници, вплетени в букет от красиви цветя. От правилно начертаните форми личи мотивация на учениците за повече знания и усет към красотата на математиката.