Проект „В света на куклите“ 2 а, б ,в, г клас
20/11/2020
Проект на 7д клас „Аз уча формулите за съкратено умножение“
30/11/2020

Виртуална класна стая – открит СТЕМ урок по математика „Обем на конус“

Галерия снимки

На 25.11.2020г. се проведе открит СТЕМ урок по математика с учениците от 6б  клас на тема „Обем на конус“,  представен от г-жа Мария Кръстева – старши учител по математика в ОУ „Цар Симеон I” – гр. Варна. Проведен в електронна среда, урокът бе наблюдаван от Директора на училището – г-жа Стоянка Велянова, заместник-директорите по УД – г-жа Снежана Маркова и г-жа Светлозара Пенева, учители от начален и прогимназиален етап.

Класът бе разделен на четири екипа, всеки носещ името на избран от учениците математик, който ги вдъхновява – Архимед, Питагор, Нютон и Хипатия, първата жена-математик,  изучавала коничните сечения.

Г-жа Мария Кръстева предизвика интереса на учениците чрез проблемна ситуация, поставяйки ги пред избора, каква опаковка пуканки е по-изгодно да закупят – с форма на цилиндър или конус.

С предварително подготвени модели на цилиндър и конус, всеки екип направи експеримент за връзката между обемите на двете тела. Независимо едни от други, учениците от различните екипи достигнаха до един и същ извод, с което бе въведена формулата за обем на конус. Връзката между радиуса и височината на конуса бе демонстрирана посредством електронен симулатор.

По изключително забавен начин, г-жа Кръстева пренесе учениците във виртуална сладкарница, където прилагайки знанията си за намиране на обем на конус, те успяха да преценят коя от предложените фунийки сладолед съдържа най-голямо количество от вкусния десерт.

Представителите на всеки от екипите работиха в домашни условия и демонстрираха своите експерименти пред гостите на урока и своите съученици. Всички ученици бяха с включени камери и облечени с характерните за училището униформи.