Училищен вестник „Пинокио“- януари 2021 г
02/01/2021
Проект „ Куклите през вековете“ – второкласниците работят в екип
23/01/2021

Бинарен уеб базиран открит урок по математика и технологии и предприемачество в VII а клас на тема: „Бизнес математика“

Галерия снимки

На 14.01.2021 г., във виртуална класна стая на платформата Microsoft Teams се проведе Бинарен уеб базиран открит урок по математика и технологии и предприемачество в VII а клас на тема: „Бизнес математика“ от г-жа Ирина Стойкова и г-жа Теодора Балканска.
Бинарният урок – това е творчество на двама учители, което прераства в творчески процес на учениците. Интегрирането на науките е винаги интересно, а дейностите предизвикват висока мотивация. Това е и главната цел на образованието – да увлечеш учениците, да провокираш творческо търсене и познавателна активност!
Урокът е в изпълнение на годишния план на РУО Варна и училището. Като гости на събитието „присъстваха“ г- жа Лилия Стойчева – старши експерт по математика в РУО Варна, г- жа Павлина Стоянова – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО Варна, г-н В. Радев – старши експерт по технологии и предприемачество, директорът на училището – г-жа Ст. Велянова, заместник-директорите – С. Маркова и С. Пенева, както и учители на Основно училище „Цар Симеон I“ град Варна.
В хода на урока бяха включени иновативни елементи – интегриране на знания от икономика и моделиране на текстови задачи чрез уравнения. Икономическите понятия бяха атрактивно поднесени чрез използване на електронни работни листи в liveworksheets.com, дидактически игри в wordwall.net и LearningApps. Сюжетното им разнообразие с различно ниво на сложност активираха и мотивираха учениците да участват в образователния процес.
Използването на електронните дигитални учебни ресурси и приложените интерактивни методи подпомагат формирането на умения за самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност на учениците.
Директорът на училището г-жа Велянова благодари на учениците за активното им участие и показаните знания и умения, както и на г-жа Ирина Стойкова и г-жа Теодора Балканска за креативността, прецизното планиране и осъществяване на дейностите в хода на урока и проявения висок професионализъм.