Проект „Великите математици“
09/02/2021
Открит урок в Занимания по интереси на тема „Васил Левски“
15/02/2021

Открит урок на тема „Живите организми на сушата“

Галерия снимки

На 10.02.2021г. г-жа Борислава Дочева проведе в IIIБ открит урок по Човекът и природата на тема „Живите организми на сушата“. В часа присъстваха представители на училищното ръководство и учителския колектив. Презентацията по темата и дигиталните ресурси, изготвени с инструменти на образователните сайтове WordWall и LearningApps, създадоха интерактивна и забавна учебна среда. Това мотивира учениците към активно участие в урока, прилагане на знания за разнообразието на живата природа и умения за изпълнение на групови и самостоятелни задачи.