Открит урок на тема „Живите организми на сушата“
10/02/2021
Миналото на България, разказано с черно-бели снимки
22/02/2021

Открит урок в Занимания по интереси на тема „Васил Левски“

На 15.02.2021 г. в ГЦО IIIа, г, д клас с учител г-жа Маруся Енева се проведе открит урок на тема „Васил Левски“. В един вълнуващ учебен час третокласниците обогатиха своите знания за живота и делото на Апостола, запознаха се с неговите мисли и завети, научиха прозвищата му, направиха виртуална разходка в музеите и по стъпките на Левски. Учениците се разделиха  на отбори „Лъвове“ и „Четници“ и участваха  в кръстословица-викторина, след което изготвиха проекти – табла за Васил Левски. Часът завърши с любима песен за Апостола и с обещанието да помним и пазим заветите на Левски в националното самосъзнание.