Открит урок в Занимания по интереси на тема „Васил Левски“
15/02/2021
Открит урок по компютърно моделиране
26/02/2021

Миналото на България, разказано с черно-бели снимки

Галерия снимки

На 22 февруари 2021г. във виртуална класна стая на платформата  Microsoft Teams  г-жа Радостина Николова проведе заедно с учениците от 7б клас открит урок упражнение по история и цивилизации на тема „България в черно-бели снимки“.

Събитието е част от планираните дейности на РУО Варна и ОУ „ Цар Симеон I“. Замислен първоначално да се проведе в училищни условия, урокът бе осъществен в електронна среда. Това показа, че новите обстоятелства могат да провокират раждането на нови, креативни идеи.

Урокът бе наблюдаван от  г- жа  Р. Лазарова – старши експерт по обществени науки и гражданско образование и религия в РУО Варна, директора на училището – г-жа Ст. Велянова, заместник-директорите – С. Маркова и С. Пенева, както и от учители на училището.

Събитието е и част от дейностите, свързани с проекта за иновации „Училище за успешни личности“, по който за трета поредна година работи училището. Глобалната тема за тази учебна година „Критично мислене и решаване на проблеми“ бе успешно вписана в часа по история.

Ученическите екипи анализираха критично автентични фотографски изображения от края на XIX и началото на XX век, запечатали образи на хора, събития, пейзажи и направиха заключения и изводи за промените, които настъпват в българското общество след Освобождението до Първата световна война. Откриха в сайта „ Изгубената България“ снимки от същия период с подобно съдържание, които подкрепиха техните твърдения. Използваните електронни ресурси и интерактивен подход в урока провокираха прилагането на умения за критично мислене, креативност и самостоятелност.

Директорът на училището г-жа Велянова отправи видео поздрав към учениците и г-жа Николова за показаните знания и умения във виртуална среда и благодари от името на всички присъстващи за възможността да станат част от това вълнуващо завръщане в миналото, разказано от старите черно-бели снимки.