Миналото на България, разказано с черно-бели снимки
22/02/2021
Открит урок по компютърно моделиране
26/02/2021

Ден на розовата фланелка 2021

Всяка последна сряда от февруари се отбелязва световния Ден против тормоза в училище, известен като Ден на розовата фланелка. По традиция Основно училище „Цар Симеон I” също се включи в инициативата. Във всяка паралелка учениците се запознаха с предисторията на това събитие чрез кратък текст, подготвен от педагогическия съветник – госпожа Камелия Грозева. Изработени бяха розови стикери във формата на сърца и звезди под надслов „Бъди съпричастен, а не безучастен“. В часа на класа учениците дискутираха за видовете насилие и начините за справяне с него.

Третокласниците под ръководството на госпожа Албена Стойкова изработиха постер, с който изразиха своята позиция за неприемане на агресивното поведение в клас, за изграждане на позитивна училищна среда, за училище без страх.