Миналото на България, разказано с черно-бели снимки
22/02/2021
Открит урок по физическо възпитание и спорт
22/04/2021

Открит урок по компютърно моделиране

Галерия снимки

На 26 февруари 2021 г. се проведе открит урок по компютърно моделиране на тема Синхронизиране действията на героите с учениците от IVд клас под ръководството на г-жа Кремена Христова. 

        Още един вълнуващ час в света на визуалното програмиране на Scratch, в който с помощта на цветни блокчета децата създават свои собствени интерактивни истории, анимации, игри, музика и изкуство. Те приложиха усвоени вече знания за синхронизиране репликите на героите, но в по-сложен сценарий , използвайки блокче от групата Събития и чрез изпращане на Съобщения. В резултат на последователните стъпки и насоки на учителя, успешно изпълниха поставените задачи: двамата герои Коте и Пате си размениха поздрав, три топки извършиха движения от една позиция до друга. Радостни емоции и въодушевление съпроводиха финалния завършек, когато героите от екрана изпълниха програмираните от децата действия.

      Създавайки и споделяйки Scratch проектите си, малките програмисти овладяват математически алгоритми, развиват креативно мислене, учат се да разсъждават систематично и да работят съвместно.