Трети март – урок по родолюбие
03/03/2021
14.03.2021 – Международният ден на математиката
14/03/2021

Международно състезание „Математика без граници“

В есенния кръг на математическото състезание обичайно се включиха голям брой ученици.

Електронната среда за провеждането му не бе пречка за нашите таланти.

Училищното ръководство изказва благодарност на всички, които показаха задълбочени знания по математика и се наредиха по резултати до най-добрите в национален мащаб:

Златни медали: Виктория Стоянова Вълкова – 2а  клас
Виктор   Георгиев   Горанов – 2б  клас
Боян   Николаев   Тасев – 2г  клас
Данаил Мирославов Денков – 3д клас
Иван Любомиров Константинов – 3д клас
Михаела   Миленова   Илиева – 4д клас
Радослав   Живков   Чернилов – 4д клас
Сребърни медали: Емилиан Иванов Георгиев – 2а  клас
Алек   Димитров   Кожухаров – 2а клас
Самуил Стефанов Красимиров – 2а  клас
Станислава Стоянова Господинова – 2б  клас
Давид Митков Колев -3в  клас
Александра   Свиленова   Георгиева – 4в  клас
Даная Дианова Велокова – 4в  клас
Магдалена Атанасова Райкова – 4в  клас
Мила Николаева Кондева – 4г  клас
Николай   Костадинов   Владев – 4г  клас
Габриела   Георгиева   Костадинова 5а  клас
Васил   Симеонов   Желев 5а  клас
Ярослав Басков – 6а   клас
Бронзови медали: Максим Пламенов Василев – 2а  клас
Габриела Галинова Генова – 3б  клас
Манол Александров Михов – 3д  клас
Борис Пресиянов Панайотов – 4б  клас
Валентин   Пламенов   Пеев – 4д  клас
Жасмин Али Кадем – 4д  клас
Анжелина Петкова Семизова – 5а  клас
Виктор   Веселинов   Василев – 5а  клас
Габриела   Цветанова   Хаджиева -5а  клас
Димитър   Киров   Райчев – 5а  клас

 

Честито на победителите!

Успех на всички на предстоящите състезания!