Открит урок по компютърно моделиране
26/02/2021
„Как да се храним здравословно“ – СТЕМ урок в първи клас
23/04/2021

Открит урок по физическо възпитание и спорт

На 22.04.2021г. г-ца Симона Павлова – учител по физическо възпитание и спорт проведе открит урок с учениците от 4д клас на тема „Лека атлетика – затвърждаване и усъвършенстване на бягане, скачане и хвърляне “. Гости на събитието бяха: г-жа Стоянка Велянова – Директор на училището, заместник-директорите по УД – г-жа Снежана Маркова и г-жа Светлозара Пенева, учители от начален и прогимназиален етап.

Урокът се проведе изключително организирано. Започна със строяване на учениците, поздрав към класа, проверка за отсъстващи или освободени от физическа активност ученици и съобщаване задачите за часа – провеждане на щафетни игри.

Загряването на класа стана с бегови упражнения, раздвижване на ръцете и гръдните мускули, като избран ученик показа упражненията пред учениците, насочван от учителя – г-ца Павлова. Последва ситно бягане с прескачане на шапчици и връщане на спринт до следващия ученик, подскоци с високо повдигнато коляно между шапчиците и бързо връщане. Класът бе разделен на отбори, което придаде състезателен характер на игрите. Те бяха съпроводени с много насърчаващи възгласи и весели емоции.

В следващата игра на учениците бе поставено предизвикателството да пробягат разстоянието между конуси и хвърлят медицинска топка в обръч, като всяко попадение вътре в обръча донесе по една точка на отбора. Развитието на координацията и вниманието бе провокирано чрез бягане до конус, заобикаляне и връщане на спринт до следващия участник от отбора. Щафетните игри завършиха с патешко ходене.

Часът приключи със забавен танц, свързан пандемията COVID-19 и световната актуална епидемиологична обстановка. В ритъма на песента „Jerusalema“, който е световен символ и глобален израз на съпричастност в подкрепа на борбата с пандемията, всички ученици заедно, с движения и музика показаха, че пандемията може да бъде победена с усмивка.

След невероятно зареждащия завършек на часа, г-ца Симона Павлова поздрави учениците за добрата организация и перфектното изпълнение на всички поставени от нея задачи. Присъстващите гости аплодираха и благодариха на г-ца Павлова за емоционалния открит урок, наситен със занимателни игри, развиващи ловкост, бързо възприемане и ориентиране, смелост, решителност и закаляване на организма.