Открит урок по физическо възпитание и спорт
22/04/2021
Училищен вестник – Април’21
28/04/2021

„Как да се храним здравословно“ – СТЕМ урок в първи клас

На 23.04.2021 година се проведе СТЕМ урок по околен свят в IА, Б, В, Г клас на тема: „Как да се храним здравословно”. СТЕМ е нов начин за изучаване на света, който ни заобикаля. Затова в този час бяха интегрирани елементи от предметите околен свят, български език и литература, математика, музика, технологии и предприемачество. Учениците приеха предизвикателството на своите учители – Татяна Петкова, Калинка Минчева, Даринка Владимирова и Донка Димитрова. Показаха завидни знания и умения при изпълнение на поставените задачи – апликираха, подреждаха менюта, откриваха названия на здравословни храни, решаваха „вкусни” математически задачи, пяха, забавляваха се. През целия час се наблюдаваше атмосфера на засилен интерес, желание за изява и спортен дух между четирите отбора, което допринесе за лесно усвояване на знанията и уменията от учениците по темата.

Урокът завърши с обръщение на директора на училището госпожа Стоянка Велянова, която поздрави първокласниците за показаните знания, отговорно отношение и креативното мислене.