Ученическо творчество
05/05/2021
ОУ „Цар Симеон I“ отново домакин по Национална програма “Иновации в действие“
11/06/2021

Открит урок по Занимания по интереси на тема ,,Билките – дар от природата“

На 31.05.2021г. г-жа Станислава Георгиева и учениците от ГЦО II б,г проведоха открит урок в час за Занимания по интереси на тема ,,Билките – дар от природата“. Присъстваха г-жа Снежана Маркова – заместник – директор на училището и колеги от ГЦО.

Интересното пътешествие в страната на растенията започна с решаване на кръстословица. Въпросите под формата на гатанки провокираха интереса на децата. Вярно решената кръстословица разкри и темата на часа, а именно ,,Билките-дар от природата“. Подготвената презентация допълни знанията на учениците за най-използваните билки в България, за техните ползи и приложения.  Богатото онагледяване с изсушени билки пренесе учениците  в света на лечебните растения. Те имаха възможност да ги разгледат и да усетят аромата им. Успоредно с презентацията бяха използвани дигитални ресурси, които  създадоха забавна учебна среда. Учениците показаха наблюдателност като правилно свързаха изображенията на билките с техните названия. Приложените интерактивни методи мотивираха децата и те с голямо желание се включиха в подготвените с инструменти на образователния сайт WordWall игри, в които бяха интегрирани елементи от предметите околен свят и български език и литература Учениците припомниха правилата  за събиране на билки. Беше включена и тяхна любима игра от часовете по Български език- подреждане на думи в изречения.

Групата беше разделена на четири екипа. Всеки от тях показа умения за колективно изпълняване на поставените задачи (подреждане на пъзели, подбор и презентиране на информация за билки) като приложи въображение, критично мислене и творческа дейност. Наблюдаваше се атмосфера на засилен интерес и стремеж  за изява между отборите, което допринесе за успешното изпълнение на задачите.

Часът протече много организирано и увлекателно. Включените нагледни дейности стимулираха учениците към активно участие в урока и прилагане на знания за разнообразието на билките. В края на урока с голямо желание децата отправиха специален поздрав и пожелания към гостите.

Урокът завърши с обръщение на заместник-директора на училището г-жа Снежана Маркова, която поздрави учениците за показаните знания, активното участие и креативно мислене.