ОУ „Цар Симеон I“ отново домакин по Национална програма “Иновации в действие“
11/06/2021
Проект по математика в VII а, б, в клас на тема „Геометрични обекти, съдържащи еднакви триъгълници“
21/06/2021

Математика и нейното приложение в живота

Математиката е навсякъде около нас и може да бъде забавна и интересна! Целият свят е изграден от сложни изчисления, фигури и пропорции.

През месец май учениците от VIa клас и техният учител г-жа Ивелина Илиева представиха изложба по математика на тема: „В света на математиката“. Шестокласниците споделиха своите проекти за използването на рационалните числа във физиката, икономиката, химията и важната им роля във финансовите и банковите системи. Учениците представиха наученото по темата „Декартова координатна система“ от учебното съдържание по математика в VI клас по атрактивен начин като нарисуваха различни животни с координати на точки в равнината.

За реализацията на проектно-изследователската екипна работа бяха осъществени междупредметни връзки с предметите изобразително изкуство и информационни технологии.