Математика и нейното приложение в живота
21/06/2021
Открита практика в трети клас по НП „Иновации в действие“
23/06/2021

Проект по математика в VII а, б, в клас на тема „Геометрични обекти, съдържащи еднакви триъгълници“

 

През втория срок на учебната 2020/2021 година учениците от VII а, б и в клас под ръководството на г-жа Ирина Стойкова работиха по проект по математика на тема „Геометрични обекти, съдържащи еднакви триъгълници“. 

Целта на проекта бе да се открият и опишат сгради и обекти, които съдържат еднакви триъгълници. Да се посочи в коя част от обекта се съдържат и колко на брой са. Проекта бе свързан и с география, защото трябваше да е посочено къде се намира обекта – град, държава, история на обекта. 

В края на проекта бе създадена изложба.