Национален кръг на състезанието но информационни технологии IT Знайко 2021г
21/06/2021
Открита практика в трети клас по НП „Иновации в действие“
23/06/2021

„Здравето е наша ценност”

Приказка за Костичко и г-жа Остеопороза

Под този надслов премина поредният урок на първокласниците по проекта, върху който работят през тази учебна година – „Аз и моето здраве”. Класните ръководители на I А, Б, В, Г клас Татяна Петкова, Калинка Минчева, Даринка Владимирова и Донка Димитрова в часа на класа прожектираха образователни филми: „Приказка за Костичко и Госпожа Остеопороза” и „Кралица Чистота и Цар Боклук”. Съдържанието им е достъпно за възрастта на учениците и породи много въпроси у тях. Основна цел на урока бе осъзнаване на здравето като ценност и формиране на емоционално-позитивно отношение към личната хигиена и двигателната активност.