Добре дошли в училище и силен старт, ученици!
15/09/2021
Грижете се за сърцето!
29/09/2021

113 години от провъзгласяването на Независимостта на България

ГАЛЕРИЯ

На 22-и септември България чества едно от най-значимите събития от новата си
история. На тази дата през 1908 г. българската държава, една от най-старите в Европа,
обявява  своята независимост. С този акт Княжество България отхвърля политическата и
финансовата си зависимост от Османската империя, наложена ѝ от големите европейски
държави с Берлинския договор. Съединената на 6 септември 1885 г. България е
провъзгласена за независимо Българско Царство, а българският княз приема титлата
„цар“. С Манифеста на княз Фердинанд, прочетен пред българския народ във Велико
Търново, България официално и всепризнато започва да определя своята вътрешна и
външна политика. Това е значима победа на българския народ, направила нашата родина
равнопоставена с останалите европейски държави. Това е едно от най-ярките събития, с
което българите показват свободолюбивия си дух и силата на своето единство.
На 21.09.2021г. в час на класа с празнично радиопредаване, учениците от начален
етап Рая Арабаджиева от 4 „а” клас и Жанина Вълева от 4 „в“ клас, както и техните
преподаватели А. Стойкова и Кр. Николова, поздравиха учителите и учениците на ОУ
„Цар Симеон I”.
Поздрав към ученици, учители и ръководство в прогимназиален етап по
училищното радио отправиха Гергана Софронова Георгиева и Надежда Радостинова
Цанева, ученички от от 7 „в“ клас, и класният им ръководител Десислава Илиева.