Шестокласникът чете – разговор за думите, за книгите, за четенето
19/10/2021
Европейска седмица на кодирането 2021г. в ОУ “Цар Симеон I” Варна
24/10/2021

„Моята родина – част от Балканския полуостров“ – открит урок по Човекът и обществото в IIIа клас

На 21.10.2021 год. г-жа Ир. Христова и учениците от IIIa клас проведоха открит урок в час по Човекът и обществото на тема „Моята родина – част от Балканския полуостров“. Събитието е и част от дейностите, свързани с проекта за иновации „Училище за успешни личности“. През настоящата учебна година учениците усвояват умения за креативно мислене, а глобалната тема, по която работят е „Идеи, които променят света“. Откритата практика бе споделена с учители от начален етап.
Интересното пътешествие започна с музикален поздрав от учениците към гостите. Урокът продължи с работа в индивидуални листи. Класът бе разделен на четири екипа. Последва представяне на домашна работа от екипите – легенди за географски обекти в България.Учениците търсеха чрез игрословици сродни думи на думата България. Последва сглобяване на пъзел – географска карта на родината ни.Екипите решаваха числени изрази, за да открият дължините на държавните ни граници. Подготвената презентация обогати знанията на учениците.
Приложените интерактивни методи мотивираха учениците и те с желание се включиха в подготвените с инструментите на образователния сайт Learning Apps.org игри – „Географски определения“ и „Граници и съседи на България“. По време на урока всеки един от учениците показа умения за колективно изпълнение на поставените задачи, а така също въображение, знания, творчество и активност.
В края на урока всеки екип попълни кръстословица, която имаше за цел да затвърди наученото в този час.
Г- жа Христова поздрави учениците за отличното им представяне със стих от Атанас Далчев посветен на отечеството ни.
Урокът завърши с обръщение от г-жа Владимирова – главен учител при ОУ „Цар Симеон I“, която поздрави учениците за показаните знания, креативност и активно участие.