„Вазовите стихове – вечни български песни“
18/11/2021
Приложение на обикновените дроби в живота
30/11/2021

Домашна онлайн математика

Обучението в електронна среда по математика може да бъде практично и полезно. Насочвани от своя учител г-жа Светлана Димитрова, ученици от VІ клас извършиха експеримент в домашни условия и заснеха във видеоклип резултатите. Проведеният опит помогна сами да  открият  връзката между обем на правилна призма и обем на правилна пирамида с еднакви основи и равни височини. Стигнаха до извода как могат използвайки предишни знания да намират обем на правилна пирамида –той винаги е равен на една трета от обема на призмата. Убедиха се за пореден път в практическата приложимост на задачите по математика.