Домашна онлайн математика
24/11/2021
Творческа математика
30/11/2021

Приложение на обикновените дроби в живота

Със старание и изобретателност, учениците от 5г клас на ОУ „ Цар Симеон I“ изпълниха проектна задача по математика „Къде използваме обикновените дроби “. Проектът изпълни успешно своята цел – учениците да открият приложението на обикновените дроби в ежедневието и на най-неподозираните места. Петокласниците предствиха нагледно любимите си рецепти за различни лакомства с помощта на дробните числа. Изготвиха цветни картини, като използваха обикновените дроби. С най-атрактивните творения на учениците бе подготвена изложба.