Приложение на обикновените дроби в живота
30/11/2021
Училищна олимпиада по английски език
01/12/2021

Творческа математика

През месец ноември 2021г учениците от 5а, 5б и 5в клас, ръководени г-жа Ирина Стойкова, работиха в онлайн среда по проект „Необикновени картини с обикновени дроби“. Децата вложиха творческо въображение в използването на различни по цвят и големина части от кръга и от интересното им съчетание създадоха необичайни картини на животни или растения. След описание на използваните части като обикновени дроби, пресметнаха сбора им и го записаха като несъкратима дроб или смесено число.