Коледно тържество на учениците от 6 в клас
16/12/2021
„Медийни текстове. Обобщение“- открит урок по български език и литература
17/12/2021

Учебните технологии в обучението по български език и литература

На 16. 12. 2021 г. се проведе   урок по български език и литература в електронна среда (Microsoft Teams)  на тема  „Една българка“  – героизмът на една обикновена българска жена“. Урокът беше проведен във връзка с текуща проверка от РУО относно „Качество и ефективност на учебните технологии в обучителния процес за изграждане на граждански, културни и комуникативни умения и компетентности у учениците“. Присъстваха старши експерт по БЕЛ Петьо Тодоров, ръководството на училището и представители на учителската колегия. Урокът се проведе с учениците от 7Б клас. Учителят по БЕЛ, г-жа Десислава Илиева, чрез дейностите, планирани в хода на урока, демонстрира уменията на седмокласниците да работят задълбочено по литературен проблем. Чрез множеството задачи, поставени пред тях, те умело анализираха разказа на Иван Вазов, показаха своите възможности да говорят убедително, да откриват общочовешки ценности, да изразяват аргументирано становище по социални и граждански проблеми. Направена беше междупредметна връзка между литература и изобразително изкуство. Картините, нарисувани под въздействие на разказа и коментирани, показаха отношението от учениците към значими нравствени категории като свобода, милосърдие, благородство, смелост, добротворчество. Интерактивните методи направиха урока интересен,  а учебното съдържание нагледно и достъпно поднесено.