Учебните технологии в обучението по български език и литература
16/12/2021
Предколедни вълшебства в училище
21/12/2021

„Медийни текстове. Обобщение“- открит урок по български език и литература

Галерия
На 17.12.2021 г. в съответствие с плана на методическото обединение се проведе открит урок на тема „Медийни текстове. Обобщение“. Г-жа Тодорка Йорданова и ученици от 7а клас представиха чрез открита практика знания и умения за сферите на общуване, видове текстове, които се използват в тях, и обобщиха изискванията за създаване и извличане на информация от широко използваните днес медийни текстове, техните видове и характеристики.
Във връзка с проектно базираното обучение учениците бяха предварително разделени на екипи с определени задачи – създаване, представяне, анализиране и редактиране на видовете медийни текстове.
Задачите бяха представени чрез ролеви игри, обобщение чрез работни листи и презентации. Учениците се изявиха като новинари, репортери, журналисти, оператори.
В съответствие с проекта за иновации „Училище за успели личности“, чрез който тази година учениците развиват умения за креативно мислене беше поставена задача за разпознаване на фалшивите новини и предложения за предотвратяване на разпространението им.
Работата върху различните видове медийни текстове провокира интерес към професиите в медийната сфера. Развивайки своите презентационни умения, учениците представиха свои проучвания за любими свои синоптици и репортери и др.
В хода на урока се осъществиха междупредметни връзки с английски език, информационни технологии, география и икономика, химия, биология.
Чрез видео материал в електронен учебник учениците наблюдаваха медийни изяви на свои връстници. В края на урока с цел усъвършенстване на уменията за работа в екип бяха попълнени карти за оценка и самооценка на членовете на екипите.
Урокът завърши с оценка на работата в часа от г-жа Йорданова, която изрази благодарност за подготовката и активното участие на всички ученици.
Директорът на училището г-жа Велянова поздрави учениците за представените знания и умения по български език и информационни технологии, а така също и за критичното мислене към проблемите на света, направените предложения за справянето с тях.