Проект „Моята България”- изложба ГЦО III клас
24/01/2022
Открит STEAM урок в ГЦО III клас по Занимания по интереси на тема ,,Моята България“
09/02/2022

„Флора и красота чрез геометричните фигури“ – проект по математика

Дейностите в групата за занимания по интереси „Математика научна и приложна“ с ръководител  ст. учител по математика Светлана Димитрова с ученици от VІ клас в ОУ “Цар Симеон І“ подпомагат подобряването на способностите за мислене и логически умения. С работата по проекта „Флора и красота чрез геометричните фигури“, проведен през м. януари, те представят своите иновативни идеи и проектни работи. За постигане на по-високи математически резултати днес е необходимо сложните теоретични знания да се представят по начин, който помага на учениците да ги усвоят по-лесно, превръщайки знанията в творчество.