Открит STEAM урок в ГЦО III клас по Занимания по интереси на тема ,,Моята България“
09/02/2022
Апостоле, ти ни трябваш и днес!
19/02/2022

„Математически познания на българите“ – единство между математика, история и технологии

През учебната 2021 – 2022 година учениците от 5, 6 и 7 клас работят под ръководството на г-жа Кремена Николова, г-жа Теодора Балканска, г-жа Ирина Стойкова и г-жа Ивелина Илиева по проект „Математически познания на българите“. Този проект показва единството в съществуването на математиката и историята като продукт на човешката мисъл. 

В първия етап на проекта учениците се запознаха с историческите предпоставки за възникване на математическите знания на българите. Седмокласниците проучиха аритметичните знания  на възрожденските българи в светското училище, довели до културен и духовен напредък, създаване на храмове, училища, сгради и художествени творби. Учениците от шести клас изследваха източници, които дават представа за някои математическите знания през Първата българска държава чрез образци на Охридската и Преславската школа, украси на съдове с геометрични фигури, аритметичните умения за развиване на търговска дейност, използването на мерни единици и мащаб при архитектурното строителство. Паралелно с това петокласниците представиха приложението на математиката, историята и технологиите в проектирането и създаването на паметниците на Древността, както и в първата писменост на Египет и Месопотамия.

Изследователската работа по проекта бе финализирана с изложба от ученически творби.