Изложба “My favourite cartoon character”
26/03/2022

Изложба от постери „Природата-наш дом“ – випуск 4. клас

През учебната 2021/2022год. учениците от випуск IV клас работят по проект „Природата – наш дом“. През месец март всеки клас изработи постер на тема „ Да пазим България чиста“. Готовите постери споделиха в изложба, която бе представена на 29 март 2022г.

Учениците проучиха различни начини за опазване на околната среда: рециклиране, залесяване, пестене на електрическа енергия и вода, преосмисляне начин на транспорт, избягване употреба на пластмаса. След изследователската дейност в сайта на „Екопак“ четвъртокласниците се запознаха с героите Стък, Пластика и Харти. Те изложиха  всичко, което научиха при изработването на постерите.

След цялата дейност, в която вложиха желание и старание – разбраха, че трябва да опазват България чиста, защото тя е тяхното бъдеще.