„Часовниците на Варна“ – открит урок в 6а клас по НП „Иновации в действие“
13/05/2022
Споделяне на опит по НП „Иновации в действие“ 2022г
15/05/2022

Нека бъде зелено и красиво

Учениците от 5а и 5г клас заедно със своите класни ръководители г-жа Росица Поптомова и г-жа Тодорка Йорданова засадиха дръвчета в училищния двор със средства, набрани от благотворителни базари и по инициатива на самите ученици.

Това събитие насърчава децата да обърнат внимание на проблемите на природата, повишава информираността им за важността на дърветата като символ на надеждата и непрекъснатостта на живота.

Стремежът е около училище да бъде създаден зелен пояс, който да има шумоизолиращ ефект и средата наоколо да стане по-зелена, по-чиста и по-красива, а учениците  да бъдат съпричастни към създаването и опазването на зелените пространства.

Подобни инициативи имат положителен ефект върху младите хора за изграждане на екологична култура и грижа за опазване на природата, формиране на отговорност и ангажираност за съхраняване на жизнената среда.