Открит урок на тема „Пътешествие из България“, проведен в III клас по НП „Иновации в действие“
13/05/2022
Нека бъде зелено и красиво
13/05/2022

„Часовниците на Варна“ – открит урок в 6а клас по НП „Иновации в действие“

На 13 май 2022г. в ОУ „Цар Симеон I“ – Варна екип от учители и учениците от 6а клас проведоха открит STEM урок на тема „Часовниците на Варна“. Събитието бе част от дейностите по НП “Иновации в действие“ за споделяне на добър опит между училищата партньори I СУ„ Св. Седмочисленици“ – гр. Търговище, СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Петрич и ОУ „Цар Симеон I“.

В урока бяха интегрирани знания и умения по учебните предмети български език и литература, математика и информационни технологии, английски език и технологии и предприемачество. Финализирана бе проектно – изследователска дейност на учениците от 6а клас на тема „Часовниците на Варна“, която тече от м.март и бе посветена на 100-годишнината от обявяването на Варна за курортен град.

В проекта участваха 4 екипа, които извършиха дейност, свързана с прилагането на умения на различни професии: „Редактори“ – с консултант г-жа Грозданка Ноева, ст. учител  български език и литература; „Преводачи“ – с консултант г-жа Албена Черелова, ст. учител по английски език; „Строителни инженери“ – с консултант г-жа Светлана Димитрова, ст. учител по математика; „Архитекти“ – с консултант г-жа Теодора Балканска, ст. учител по технологии и предприемачество. Участник от всеки екип, консултиран от г-жа Ирина Стойкова, ст. учител по математика и ИТ, изпълни ролята на „компютърен специалист“ и създаде уеб страница за дейността на екипа.

Урокът започна с въвеждащо видео за часовниците на Варна, изработено от екип „Редактори“. Г-жа Ноева постави задача за изпълнение на своя екип чрез игра на пъзели – изображения на най-новия слънчев часовник на Морска гара, на слънчевия часовник в Морската градина, на кулата на гаровия площад и Градския часовник. Учениците подредиха пъзелите и запознаха присъстващите с кратка история за всеки един от тях. Чрез приложението wordwall те съставиха и подредиха текста за брошура, която в края на урока  демонстрираха в завършен вид.

„Преводачите“ изиграха диалог на английски език и показаха, че могат да упътят и запознаят чуждестранните гости със забележителностите на града. Г-жа Черелова постави задача на екипа да изготви табелки с информация на английски език, като текстът бе закодиран чрез математически код в отношение 2 : 1 и екипът трябваше сам да разшифрова указанието.

Екип „Строителни инженери“ с консултант г-жа С. Димитрова пресметна необходимата сума за ремонт на основната част на Градския часовник с цел освежаване на фасадата. За изпълнение на задачата те направиха изчисления, свързани с лице на геометрични фигури и тела, изчисляване на пропорции и проценти.

Екипът на „архитектите“ в продължение на два месеца работи върху макета на Градският часовник и в часа естетически оформиха и екстериорно завършиха своя проект.

В хода на урока бяха включени иновативни елементи –дидактически игри в wordwall.net и LearningApps, използване на google sites и google forms, работни листи в bookwidgets.com. Сюжетното им разнообразие с различно ниво на сложност активираха и мотивираха учениците да участват в интерактивния образователния процес. Използването на електронните дигитални учебни ресурси и приложените иовативни методи подпомагат формирането на умения за самостоятелно учене, критично мислене и творческа дейност на учениците.

Директорът на училището г-жа Велянова благодари на учениците за активното им участие и показаните знания и умения, както и на екипа от учители за креативността, прецизното планиране и осъществяване на дейностите в хода на урока и проявения висок професионализъм.