Нека бъде зелено и красиво
13/05/2022
Открит STEM урок по математика в Vа клас на тема: „Сгъни науката – кубът“
16/05/2022

Споделяне на опит по НП „Иновации в действие“ 2022г

За поредна година ОУ „Цар Симеон I“ си партнира с училища по НП „Иновации в действие“ в мобилност за обмен и популяризиране на добри практики. Домакин на първата мобилност, проведена в периода от 29 април до 1 май 2022г., бе I СУ „Св. Седмочисленици“- Търговище, а в срещата гостува нашето училище и неиновативно СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен. Националната програма предоставя възможност за посещение на място, демонстрации и наблюдение на иновативни практики, прилагани от училището домакин. Наблюдаван бе открит урок по математика в III клас „Да си върнем Тео“ и представен иновативен подход за учене чрез действие и преживяване, който е част от проекта „Учене чрез изкуство и игри в 1- 4 клас“. В работни срещи учителите от трите училища обмениха идеи и споделиха добрите педагогически практики, които прилагат. В посещението участие взеха осем учители и двама шестокласници от ОУ „Цар Симеон I“, които в рамките на дните за мобилност имаха възможност да се запознаят и с богатото историческо минало на град Търговище, като посетиха стария квартал Вароша, Славейковото училище, църквата „Успение на пресвета Богородица“ и емблематичния за града парк „Борово око“.

Ползотворното сътрудничество бе продължено от ОУ „Цар Симеон I“ като училище домакин. В периода 12 – 15 май 2022г. варненското училище гостоприемно посрещна учители и ученици от I СУ „Св.Св.Седмочисленици“- Търговище и СУ „Никола Йонков Вапцаров“ – Петрич.

Гостуващите партньори наблюдаваха две открити практики, в които се осъществиха проектно-изследователски дейности от ученически екипи. Третокласниците направиха виртуално „Пътешествие из България“, а учениците от 6а клас проучиха и запознаха гостите с  „Часовниците на Варна“. Участниците имаха и действителната възможност да се запознаят с емблематичните забележителности на Варна като част от културната програма на мобилността.

По време на работната визита в срещи и неформални разговори, гостите се запознаха с историята и успехите на училището,  обсъдиха въведените иновативни елементи, постигнатите резултати и развитието на иновативния процес.  Пред аудиторията бе представен „Алманах. Иновативни практики в образованието учебна 2020-2021г.“. Сборникът е обзор на извършените дейности по проекта „Училище за успешни личности“ и е ежегодно издаван като продукт по НП „Иновации в действие“. ОУ „Цар Симеон I“ за четвърта година работи по иновативния проект, в който централно място заемат формирането на умения за работа в екип, креативно и критично мислене.

Ползотворен диалог, споделяне на опит и интерактивни дейности изпълни дните за мобилност. НП “Иновации в дийствие“ предостави възможност на партньорите от трите училища да се учат едни от други, популяризирайки своите нововъведения и да поставят заедно началото на полезно професионално сътрудничество.